Građani, udruženja, ustanove i institucije mogu do 15. decembra predložiti kandidate koji bi dobili najviše javno priznanje Grada Niša, nagradu 11. januar. Niška udruženja RTV Bum 018 i