Prikupljanje humanitarne pomoći za građane Obrenovca, koji su izgubili svoje domove u poplavama 2010. godine.

 

Novinarska radionica „Možemo i mi“.

 

Novinarska radionica na Kosovu i Metohiji „Štrpce 2010“ u saradnji sa NVO Omladinski savet KiM.